Wat is een zinkgat en hoe ontstaan ze?

Een zinkgat is een gat in de grond dat ontstaat wanneer water het gesteente oplost. Vaak is dit oppervlaktegesteente kalksteen dat gemakkelijk erodeert of wegslijt door de beweging van het water. In een landschap waar kalksteen onder de grond zit, verzamelt het regenwater zich in barsten in het gesteente. Deze scheuren worden voegen genoemd. Naarmate het kalksteen oplost en wordt meegevoerd, worden de voegen breder totdat de grond erboven instabiel wordt en instort. De instorting gebeurt vaak zeer plotseling en zonder waarschuwing. Water verzamelt zich in deze ingestorte delen en vormt zo het zinkgat. Sinkholes ontstaan ook wanneer de daken […]